Op woensdag 14 oktober 2015 organiseren wij bij

"Bar Brasserie Engels",
Stationsplein 45 te Rotterdam,

de 10e reünie voor oud-medewerkers van Van Nievelt Goudriaan. De reünie begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Wat kunt u verwachten van de reünie:
  Gezellig samenzijn met oud-collega's in Nigoco sfeer.
  Smakelijke hapjes en drankjes.
  Diverse presentaties over Nievelt Goudriaan, het personeel en de schepen.

Eventueel kunnen extra bonnen voor drankjes worden bijgekocht. Deze bonnen kunnen niet ingeleverd worden na 20.00 uur.

Inschrijven voor de Reunie kan vanaf nu plaatsvinden:

prijs per persoon: € 30,00
IBAN: NL65INGB0006970919
t.n.v.: penningmeester D. Elberg
  Molenlaan 62
  3055 EM Rotterdam
opmerking: vermeldt uw naam en volledig adres
Voor voordeliger contact in de toekomst graag ook uw e-mail adres vermelden

Wegens verplichtingen aan Engels Grandcafe-restaurant-zalen kunnen na 14 september 2015 geen verzoeken om restitutie van entreegelden meer worden behandeld.

Als uw gegevens en entreebedrag door ons zijn ontvangen zal vóór 1 oktober 2015 het volgende worden toegezonden:
een entreebewijs per persoon
een tot dat moment bijgewerkte deelnemerslijst

Na 14 september 2015 blijft het inschrijven wel mogelijk! De entreebewijs of entreebewijzen zullen bij de balie van de reunie aan u worden gegeven.

Indien u deze bescheiden op 07 oktober 2015 nog niet zou hebben ontvangen dan svp contact opnemen met

secretaris Arie van der Sluis, tel. 0318.516675 / avandersluis@casema.nl,
penningmeester Dick Elberg, tel 010.4186703 / dick.elberg@hetnet.nl.

Algemene informatie kunt u ook vinden op website www.nigoco.nl.