Helaas Uitverkocht!

Het boek is het resultaat van jarenlang onderzoek naar de omstandigheden die leidden tot de ondergang van Nigoco. Tijdens dit onderzoek zijn een groot aantal vraaggesprekken gehouden met personen die de beslissingen hebben meegemaakt, daarbij zijn steeds meerdere vraaggesprekken, met verschillende personen, over hetzelfde onderwerp gehouden.

 

De resultaten van het onderzoek zijn op boeiende wijze beschreven en eindelijk worden op veel vragen, de soms verrassende, antwoorden gegeven. De ontbrekende stukjes van de grote puzzel vallen op hun plaats.

Naast het historische verslag wordt een blik gegund in de dagelijkse gang van zaken op het kantoor. Door de ogen van een personeelslid beleven we de sfeer zoals die de laatste dertig jaar op het kantoor heerste.

Door storting van € 24,95 (exclusief € 3,70 verzendkosten) op postgirorekening 374227 ten name van Jhr.mr. J.G. Reuchlin te Tiel met vermelding van complete adresgegevens is het boek ook te bestellen bij de schrijver / uitgever.

Helaas Uitverkocht!