De vorige reünie van 4 april 2018 is door de deelname van ruim 100 oud-medewerkers en partners een geslaagde bijeenkomst geworden. De reünisten waren zeer tevreden met de faciliteiten van v.h. Engels
Grandcafé/Restaurant en zalen in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.
Op verzoek van veel collega’s lijkt het ons daarom goed ook de 12 de , en definitief laatste, reünie bij “Bar Brasserie Engels” te houden. Wij, als organiserend comité, zien er dan ook naar uit u en vele andere
oud-medewerkers te mogen verwelkomen.
Deze laatste reünie zal, ivm de hoge leeftijd van velen van u, reeds na 1,5 jaar worden gehouden en wel
op woensdag 16 oktober 2019 organiseren wij, en definitief laatste keer de reunie bij

"Bar Brasserie Engels",
Stationsplein 45 te Rotterdam,

de 12e reünie voor oud-medewerkers van Van Nievelt Goudriaan. De reünie begint om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Wat kunt u verwachten van de reünie:
  Gezellig samenzijn met oud-collega's in Nigoco sfeer.
  Smakelijke hapjes en drankjes.
  Diverse presentaties over Nievelt Goudriaan, het personeel en de schepen.

Eventueel kunnen extra bonnen voor drankjes worden bijgekocht. Deze bonnen kunnen niet ingeleverd worden na 20.00 uur.

Inschrijven voor de Reunie kan vanaf nu plaatsvinden:

prijs per persoon: € 30,00
IBAN: NL65INGB0006970919
t.n.v.: penningmeester D. Elberg
  Molenlaan 62
  3055 EM Rotterdam
opmerking: vermeldt uw naam en volledig adres
Voor voordeliger contact in de toekomst graag ook uw e-mail adres vermelden

Wegens verplichtingen aan Engels Grandcafe-restaurant-zalen kunnen na 15 augustus 2019 geen verzoeken om restitutie van entreegelden meer worden behandeld.

Als uw gegevens en entreebedrag door ons zijn ontvangen zal omstreeks 6 oktober 2019 het volgende worden toegezonden:
een entreebewijs en een badge per persoon
een tot dat moment bijgewerkte deelnemerslijst

Na 15 augustus 2019 blijft het inschrijven wel mogelijk! De entreebewijs of entreebewijzen zullen bij de balie van de reunie aan u worden gegeven.

Indien u deze bescheiden op 6 oktober 2019 nog niet zou hebben ontvangen dan svp contact opnemen met

penningmeester Dick Elberg, tel 010.4186703 / dick.elberg@hetnet.nl,

secretaris Arie van der Sluis, tel. 0318.516675 / avandersluis@casema.nl.

Algemene informatie kunt u ook vinden op website www.nigoco.nl.