Inschrijven voor de Reunie kan vanaf nu plaatsvinden:

prijs per persoon: € 29,50
girorekening: 69.70.919
t.n.v.: penningmeester H. B. Wilmink
  Hemsterhuislaan 9
  Haren
opmerking: vermeldt uw naam en volledig adres
Voor voordeliger contact in de toekomst graag ook uw e-mail adres vermelden

Wegens verplichtingen aan Engels Grandcafe-restaurant-zalen kunnen na 10 maart 2013 geen verzoeken om restitutie van entreegelden meer worden behandeld.