Als uw gegevens en entreebedrag door ons zijn ontvangen zal vóór 20 maart 2013 het volgende worden toegezonden:
een entreebewijs per persoon
een tot dat moment bijgewerkte deelnemerslijst

Indien u deze bescheiden op 20 maart 2013 nog niet zou hebben ontvangen dan svp contact opnemen met secretaris Kees Visser, tel. 010.5216756/ keesria.visser@planet.nl. Algemene informatie kunt u ook vinden op website www.nigoco.nl.


De laatste stand van zaken kunt u ook op deze website volgen.