Op de reünie van 2015 is een fotopressentatie door de heer Haalmeijer getoond. Deze pressentatie kunt u op DVD bestellen bij:

de heer F.M.E.W. Haalmeijer, telefoon 06-53812285 of per e-mail: frank49@kpnmail.nl.

De kosten voor de DVD bedragen € 6,00 per stuk inclusief verzendkosten.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL72INGB000059207.